Miljöfrågor är en självklar del av engagemanget inom racing och i Radical i synnerhet.

Radical är en av Skandinaviens största racingklasser, därmed har vi också ett ansvar inom miljöfrågor.

Radical SRZero
Radical har lanserat en ny tävlingsbil kallad SRZero. En helt elektrisk tävlingsbil med två elmotorer på vardera 200 hk och 650 Nm i vridmoment. Bilen väger 1 100 kg och du kan köra över 400 km efter åtta timmars laddning

Radical och miljö
Radical har genom sina samarbetspartners förstärkt engagemanget och ansvaret inom miljö.

Ferrita och Radical har tagit fram två olika ljuddämparpaket, ett med katalysator och ett anpassat för krav om 95 Db.

Radical rekommenderar användning av alkylatbensin. Med Alkylatbensin slipper vi nästan helt farliga ämnen som bensen och aromater.

Inom Radical är det bara tillåtet att använda vatten i kylsystem, kemiska tillsatser såsom glykol är inte tillåtet. Vi utvecklar ständigt vår miljömedvetenhet, ett exempel är att vi har krav på användande olje- och vätskeabsorberande duk under bilen och motorn. Detta innebär att vi minimerar risken för utsläpp av t.ex. oljespill när vi står i depå eller åker på bana.

Överblivna däck tar vi alltid hand om och återlämnar till återvinning för att skona miljön på samma sätt hanteras uttjänta vätskor.

Vid transporter till och från tävling och träning samordnar vi transporterna så mycket som möjligt.

Tänk på miljön i vardagen genom att:
Använda alkylatbensin i trädgårdsverktyg såsom gräsklippare och röjsågar.
Undvik tomgångskörning och hård körning i trafiken.
Samåk eller åk kollektivt om det är möjligt.

Translate »